CFD Handel

Handla med aktier med hävstång – CFD handel

CFD = Contract For Difference

Det finns många fördelar med att placera sina pengar i ett CFD-kontrakt istället för t.ex. i en aktie.
– Du behöver endast en mindre del likvid som säkerhet för din position, 1-10%
– Du har möjlighet att nå flera marknader från samma depå
– Det är lika lätt att placera långsiktigt som kortsiktigt
– Risken är begränsad
Ett CFD-kontrakt är ett skuggkontrakt som skuggar ett underliggande kontrakt.

Så här fungerar CFD

Rekommendationen är att öppna och använda en eurodepå. Valutarörelserna mot dollarn är betydligt större än mot euron på vår marknad.

1. Du öppnar en ny depå och för över, t.ex. 3000 euro. Vi tar en spekulation i en uppgång över dagen som exempel.

2. Du köper 10 CFD-kontrakt på 29, det motsvarar ett köp av 1000 aktier alltså ett värde motsvarande 29 000 euro. Säkerheten som krävs för denna position är 500 euro.

3. Av de 3000 euro i depån avsätts 500 som ”used margin” alltså använd säkerhet Det innebär att du har 2 500 euro kvar att utnyttja som säkerhet för andra placeringar.

4. Under dagen går aktien upp till 29.50. Du säljer och värdet på positionen är nu 29 500 euro, vinsten är således 500 och i depån har du 3 500 euro totalt.

Vad händer om aktien istället skulle ha en negativ utveckling under dagen, och gå ner till 28.50? Det som händer då är att din använda säkerhet, ”used margin” kommer att förbrukas.
Har du fortsatt täckning och mer pengar ledigt på din depå så används de automatiskt som fortsatt säkerhet.
Med andra ord, om aktien sjunker till 28.50 så har du fortfarande 500 euro som ”used margin” men din ”usable margin”, den säkerhet som du har kvar att använda till andra placeringar har då minskat till 2000 euro i det här exemplet.

Om aktien går ner till 26.50. Det som händer då är att din ”usable margin” går under 500 euro som säkerhet, då stänger systemet automatiskt av positionen. För att undvika det finns möjligheten att lägga in en stoppkloss vid en viss vald nivå.

Det vi kan se i det här exemplet är att förlusten aldrig kan bli större än det du har som säkerhet i din depå (i det här fallet 3000 euro).
Din vinst kan däremot, teoretiskt, bli hur stor som helst. Om aktien skulle gå upp till 39 så blir din vinst 10 000 euro.
Oavsett om du tar hem vinsten eller inte under perioden, så behöver du endast ha 500 euro som säkerhet för din position. Däremot ökar säkerheten som du har till nya positioner i takt med att värdet på aktien stiger. Du behöver alltså inte sälja och ta hem vinsten för att kunna utnyttja den större säkerheten du uppnår vid kursuppgång. Går t.ex. aktien upp till 39 så blir din säkerhetsnivå för nya positioner 10 000 euro, oavsett om du tagit hem vinsten eller ej.

Du behöver inte ta upp några värdepapperslån om du vill öppna en kort position, eftersom inga riktiga aktier byter ägare. Du kan precis lika gärna sälja en CFD som du inte äger och senare köpa tillbaka den, som tvärtom.

CFD är ett utmärkt instrument att använda vid hedgning, Vill du inte sälja dina aktier som du har i din portfölj, så kan du använda deras CFD-spegelbilder.

Kostnader vid CFD-handel Kostnader vid trading

Den enda kostnad som uppstår när du handlar CFD-kontrakt över dagen är den s.k. spreaden.
Spreaden är den differens som blir mellan analytikernas prognoser och det faktiska utfallet.
På Stockholmsbörsen är vi vana med ganska höga spreadar mellan köp och säljkurs, detta blir i praktiken en kostnad utöver courtaget.

Spreadarna på råvaruterminer och valutor varierar men är generellt sett små.
I förhållande till en underliggande aktie/valuta/termin så är spreadarna på ett CFD-kontrakt något högre.
Spreadarna är högre på aktier med högre nominellt värde.

Räntekostnad
Om du väljer att behålla en position “över natten”, tillkommer en räntekostnad. Räntan beräknas på årsbasis. I vissa fall kan du få en ränteintäkt, när du ligger kort
CFDs prissätts enligt “spot” basis vilket eliminerar framtida räntor. En CFD på olja handlas till exempel till nästan samma pris som visas på nyheterna medan en termin på oljan inkluderar framtida ränta.

Bästa

Risker med CFD

Som med all spekulation så finns det förstår vissa risker som du bör vara medveten om och väga in när du investerar pengar i CFD-kontrakt. CFD-handel passar självklart inte alla människor, det är oerhört viktigt att ”veta vad du gör” och att inte spekulera med pengar som du inte har råd att förlora.

Kortfattat

En CFD är ett kontrakt mellan en säljare och en köpare. Om den underliggande råvaran stiger i pris betalar säljaren mellanskillnaden till köparen. Sjunker den betalar köparen mellanskillnaden till säljaren. Hävstångseffekten kommer sig av att du köper en mängd av råvaran men “lånefinansierar” en stor del av kapitalet.
CFD-kontrakt innebär precis som andra hävstångsinstrument högre risk ju högre hävstång eller belåning man använder. Det känns därför viktigt att understryka att du bör handskas mycket varsamt med hävstångseffekten och inte köra för hårt i början.
Det är alltid samma kursrisk för identiska positioner i CFD-kontrakt och aktier, CFD-kontrakten är ju en exakt kopia av aktiens upp och nedgångar. Förlusten eller vinsten i kronor och ören är det som räknas, inte den procentuella utvecklingen.
Det är viktigt att återigen understryka, att även om denna form av valutaspekulation känns ”säkrare” än många andra som finns att tillgå på marknaden så finns det
givetvis aldrig några garantier för något eller någon vinst. Du bör alltid utgå ifrån att det är ett spel, där du ska ha råd att förlora ditt insatta kapital.

-CFD-kontrakt är inte i första hand lämpat för långsiktiga placeringar.

Bästa platsen för handel är på MARKET.COM.
Sidan är på svenska, har massor med bra guider och utbildningsmaterial, videoguider, samt erbjuder både live konto och övningskonto. Blir du medlem nu får du 25 USD att börja handla för.


Öppna ett CFD konto hos Markets.com här..