Blancolån

Ett blancolån är ett lån som tas utan någon säkerhet. Vanligtvis är lånet på mellan 5000–350 000 kr. Lånet skiljer sig från exempelvis ett bostadslån där man lämnar bostaden som säkerhet eller ett fordonslån där man lämnar fordonet som säkerhet. Det kan dock tänkas att du behöver en borgesman eller en medsökande för att lånet ska beviljas.
Ett blancolån har i allmänhet högre ränta än ett lån som tas med säkerhet. Det beror på att banken tar en ökad kreditrisk när de lånar ut pengar till dig utan säkerhet, som kompensation blir då räntan lite högre.
En fördel med blancolån är att de förmedlas snabbt. Lånar du via Internet kan du oftast få ett besked direkt på din ansökan. Du behöver inte underteckna något pantbrev som ska skickas tillbaka till banken. För att få teckna ett blancolån så måste du vara minst 18 år fyllda, ha en fast inkomst av tjänst samt sakna betalningsanmärkningar. Du måste också inneha svenskt medborgarskap.

Det kan finnas låneinstitut som erbjuder blancolån till dig med betalningsanmärkning, men särskilt vanligt är det inte. I alla fall om det handlar om lite större belopp. Genom sedvanlig kreditprövning kollar lånegivaren upp dig och din ekonomiska situation. Fri räntesättning tillämpas på marknaden för blancolån. Banken sätter alltså den ränta som den finner lämplig på lånet. Räntorna för blancolån påverkas alltså av det allmänna ränteläget.